Algemene voorwaarden

MACEDA waardeert uw belangstelling voor het merk en de modellen. De informatie op deze internetsite is uiterst zorgvuldig samengesteld. Omdat Mazda steeds bezig is de producten en service verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, uitrusting, kleuren, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud. Omdat onder meer gebruik gemaakt wordt van internationale informatie en afbeeldingen van Mazda, kunnen getoonde specificaties en/of uitvoeringen afwijken van de in ons land verkrijgbare producten.

Op onze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleuren van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijzen wij u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar onze eigen showroom.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan MACEDA . Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan.

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. MACEDA is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. MACEDA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren MACEDA voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie en ideeën in welke vorm dan ook aan MACEDA te verstrekken geeft u, in geval u op welke wijze dan ook rechten op deze informatie en ideeën toekomen, toestemming aan MACEDA om deze informatie en ideeën te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het privacy statement leest u hoe MACEDA uw persoonsgegevens behandelt.

Door MACEDA verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

In sommige gevallen zal MACEDA gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen daarom zogeheten ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden, tenzij de browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Met de cookies verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan eventuele door u verstrekte persoonsgegevens.

Direct contact
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
MACEDA
Grutbroek 6
7008 AM Doetinchem
Tel: 0314-376343
info@maceda.nl
Volg ons via